Περλίτης

ΠΕΡΛΙΤΗΣ

Ο περλίτης είναι πυριτιούχο ηφαιστειακό ορυκτό, που περιέχει 2 με 5 τοις εκατό νερό. Όταν  θερμαίνεται στην κατάλληλη θερμοκρασία (850-900⁰C), η εξάτμιση του νερού,  προκαλεί ξαφνική διόγκωση του περλίτη . Ο έλεγχος της διόγκωσης  και της άλεσης έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντων κατάλληλων για εξειδικευμένες λειτουργίες. Αν και ο περλίτης βρίσκεται συνήθως σε όλο τον κόσμο, το να βρεθεί ο σωστός συνδυασμός  προσιτών αποθεμάτων με την κατάλληλη ποιότητα και  μέγεθος είναι δύσκολη αποστολή. Ο περλίτης είναι διαθέσιμος ως ορυκτό, διογκωμένο μη αλεσμένο προϊόν  και διογκωμένο αλεσμένο προϊόν.

Διαθέτει σημαντικές φυσικές ιδιότητες:

  • • Χαμηλό βάρος
  • • Μοναδικό σχήμα και μέγεθος σωματιδίων
  • • Απορροφητικές ιδιότητες
  • • Χημική και θερμική σταθερότητα

Έχει μεγάλο εύρος χρήσεων: διήθηση τροφίμων και ποτών,  γεωργία, υδροπονία, κεραμική, μονώσεις, εκρηκτικά κ.α.

Η ΜΙΝΕΡΑΛ Α.Ε. είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της εταιρείας World Minerals®, παρασκευάστριας των προϊόντων Europerl®.

Opti Mat

Πρόσθετο αλουμινοπυριτικής σύνθεσης, με εφαρμογές κυρίως στην βιομηχανία χρωμάτων. Διαλύεται τέλεια σε όλα τα χρώματα ( υδατοδιαλυτά, διαλυτοδιαλυτά ). Προσδίδει εξαιρετικές ιδιότητες, όπως: ματ εφέ(μείωση γυαλάδας), μεγάλη καλυπτικότητα,  ομοιομορφία  χρώματος, επιτάχυνση στεγνώματος και καλύτερη συνοχή με τις επιφάνειες.

Η ΜΙΝΕΡΑΛ Α.Ε. είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της εταιρείας World Minerals®, παρασκευάστριας των προϊόντων Opti Mat®.