Γη διατόμων

Λευκή-υπόλευκη σκόνη, σε μορφή πούδρας. Η μεγάλη εσωτερική επιφάνεια, η χαμηλή πυκνότητα, η πορώδης φύση του αλλά και η χημική αδράνειά του το καθιστούν την ιδανική λύση για διήθηση και διαύγαση υγρών τροφίμων και ποτών. Η γη διατόμων αποτελείται από σκελετούς μονοκύτταρων μικροοργανισμών, που περιέχουν κυρίως πυρίτιο. Οι σκελετοί των διατόμων εναποτίθενται στον βυθό της θάλασσας και των λιμνών. Σχηματίζονται έτσι, με το πέρασμα των αιώνων κοιτάσματα, τα οποία λόγω γεωλογικών ανακατατάξεων βρίσκουμε σε διάφορα μέρη της γης.
Η πρώτη ύλη περνάει μια σειρά διαδικασιών: ξήρανση, άλεσμα, θερμοσυσσωμάτωση και ταξινόμηση με αέρα για να πάρουμε ένα τελικό προϊόν που αποτελείται κυρίως από πυρίτιο και είναι πρακτικά αδρανές. Η γη διατόμων, αν έχει υποστεί σωστή επεξεργασία, δεν έχει καμία επίδραση στην γεύση και το άρωμα του υγρού που φιλτράρει.
Το κλειδί για την ευρεία χρήση των διατόμων είναι:

  • δομή των σωματιδίων ,μοναδική με υψηλό πορώδες
  • θερμική και χημική σταθερότητα
  • αδράνεια
  • οικονομία

Η ΜΙΝΕΡΑΛ Α.Ε. είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της εταιρείας World Minerals®, παραγωγού των προϊόντων Celite®.

Εφαρμογές

Γενικά

Όταν η γη διατόμων εναποτίθεται στο διάφραγμα ενός φίλτρου, σχηματίζει ένα συμπαγές αλλά πορώδες στρώμα. Αυτό το στρώμα φιλτράρει το υγρό καθώς περνάει από το φίλτρο.

Η διήθηση με την χρήση γης διατόμων είναι μια διαδικασία με δύο στάδια. Αρχικά ένα λεπτό στρώμα βοηθητικού διήθησης (πρόστρωμα-precoat) επικάθεται στο διάφραγμα του φίλτρου. Στη συνέχεια μικρές ποσότητες γης διατόμων προστίθενται στο προς διήθηση υγρό (τροφοδοσία – body feeding). Καθώς η διαδικασία προχωρά, το βοηθητικό διήθησης μαζί με αδιάλυτα σωματίδια που περιέχονται στο υγρό, επικάθονται σταδιακά στο αρχικό στρώμα που είχε σχηματιστεί. Αυξάνεται  το πάχος του στρώματος, ανανεώνοντας έτσι συνεχώς την επιφάνεια του φίλτρου. Δημιουργούνται συνεπώς, αμέτρητοι πόροι που παγιδεύουν τις ακαθαρσίες και επιτρέπουν στο καθαρό υγρό να περάσει.

Ένα προϊόν γης διατόμων για να είναι αποδοτικό και οικονομικό πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  1. να έχει συμπαγή, πορώδη και με περίπλοκο σχήμα σωματίδια,
  2. να σχηματίζει στρώμα με μεγάλη περατότητα, σταθερό, το οποίο να μην συμπιέζεται εύκολα,
  3. να αφαιρεί αδιάλυτα στερεά σε υψηλές ταχύτητες ροής,
  4. να είναι χημικά αδρανές και αδιάλυτο στο διηθούμενο υγρό.

Πλεονεκτήματα

Υπάρχει ένα βασικό αξίωμα όταν κάποιος καλείται να επιλέξει το κατάλληλο  προϊόν :

«Όσο μειώνεται το μέγεθος των σωματιδίων της γης διατόμων και συνεπώς η ταχύτητα ροής, τόσο αυξάνεται η ικανότητα της να αφαιρεί αδιάλυτα συστατικά. Αντιθέτως, αυξάνοντας το μέγεθος των πόρων αυξάνεται και η ταχύτητα ροής, όμως μειώνεται και  διηθητική ικανότητα του βοηθητικού διήθησης»

Έστω ότι μια βιομηχανία, επιτυγχάνει ικανοποιητική διήθηση του προϊόντος της και η καθαρότητά του βρίσκεται σε ανεκτά επίπεδα. Αν  επιλέξει μια λεπτότερη γη διατόμων, δεν θα κερδίσει ιδιαίτερα σε καθαρότητα τελικού προϊόντος αλλά θα μειώσει την ταχύτητα ροής, αυξάνοντας τον χρόνο της διαδικασίας σημαντικά. Συνεπώς η επιλογή του βοηθητικού διήθησης που θα χρησιμοποιηθεί είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στην ταχύτητα ροής και την επιθυμητή καθαρότητα του τελικού προϊόντος. Υπάρχει ευρεία γκάμα βοηθητικών διήθησης και είναι βέβαιο πως υπάρχει η κατάλληλη λύση για την διήθηση οποιουδήποτε προϊόντος.

Μια φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία

Τα διάτομα είναι ένα φυσικό προϊόν  που διατηρεί την αξία του ακόμη και μετά την αρχική χρήση. Χρησιμοποιημένη γη διατόμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολύτιμη πρώτη ύλη σε πολλές εφαρμογές κατασκευών, λιπάσματα και άλλες βελτιώσεις του εδάφους.