Βιομηχανίες ελαστικών

Τα διάτομα χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία των ελαστομερών. Η τρισδιάστατη δομή, η χημική και θερμική σταθερότητα, η λευκότητα και το σχετικά χαμηλό ειδικό βάρος κάνουν αυτά τα ορυκτά χρήσιμες προσθήκες σε μια σειρά εφαρμογών.
Κύρια οφέλη:

  • Ενίσχυση
  • Θερμική και χημική σταθερότητα
  • Χαμηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα
  • Φορέας υγρών