Κατάλυση αντιδράσεων

Το μέγεθος και η κατανομή των πόρων στο εσωτερικό του ενεργού άνθρακα δημιουργούν την ιδανική βάση για καταλύτες ή μέταλλα. Η τεράστια επιφάνεια επαφής του είναι εξαιρετική βάση καταλυτικών αντιδράσεων. Επίσης τα παραπροϊόντα των αντιδράσεων δεσμεύονται από τον ενεργό άνθρακα. Στην επιφάνεια των πόρων υπάρχουν υδρόφοβες και υδρόφιλες ομάδες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία αντιδράσεων. Επηρεάζουν τη μεταφορά ενώσεων στους πόρους αλλά και την αντίδραση τους με τους καταλύτες. Διαθέτουμε μεγάλο εύρος προϊόντων, έτσι ώστε σίγουρα να βούμε εκείνο που σας ταιριάζει.

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Η κατάλυση είναι ζωτικής σημασίας για τις βιομηχανίες χημικών και τις φαρμακοβιομηχανίες, αφού πλέον οι περισσότερες χημικές αντιδράσεις γίνονται με την χρήση καταλύτη. Ο ενεργός άνθρακας ως φορέας καταλύτη έχει τα εξής πλεονεκτήματα: μεγάλη εσωτερική επιφάνεια, ουδετερότητα σε αλκαλικά και όξινα διαλύματα, εύκολη ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ο ενεργός άνθρακας δρα ως καταλύτης οξείδωσης. Έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένα προϊόντα για την συγκεκριμένη διαδικασία (PCA ενεργός άνθρακας), τα οποία είναι  αποτελεσματικά με χρήση μικρότερων ποσοτήτων άνθρακα.