Επεξεργασία αερίων

ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ

Για την παράταση της φρεσκάδας των φρούτων και άλλων γεωργικών προϊόντων, αυτά αποθηκεύονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Η θερμοκρασία στην αποθήκη μειώνεται,  το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα διατηρούνται εντός ορισμένων ορίων. Για κάθε φρούτο υπάρχουν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες αποθήκευσης. Τα αποθηκευμένα φρούτα ωριμάζουν αργά και τότε παράγεται διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό  επηρεάζει αρνητικά τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και απομακρύνεται, συνεπώς, από ένα σύστημα φιλτραρίσματος  με εξειδικευμένο ενεργό άνθρακα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2)

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι συστατικό της μπύρας και των αναψυκτικών. Οι βιομηχανίες ποτών το προμηθεύονται από τις ζυθοποιίες και από άλλες πηγές.

Α) Ζυθοποιίες: Στην ζυθοποίηση  παράγεται CO2 κατά την διαδικασία της ζύμωσης. Δεσμεύεται και προστίθεται αργότερα στην μπύρα, ή χρησιμοποιείται για δημιουργία τροποποιημένης ατμόσφαιρας κατά την εμφιάλωση και μεταφορά της μπύρας. Ένα μέρος του παραγόμενου CO2 πωλείται σε άλλες βιομηχανίες για διάφορους σκοπούς. Αυτό πρέπει πρώτα να φιλτραριστεί με ενεργό άνθρακα (GAC) για αφαίρεση οσμών και γεύσεων που προκαλούνται από οργανικές ουσίες όπως το H2S κ.α.

Β) Άλλες πηγές: Πριν χρησιμοποιηθεί το CO2 φιλτράρεται με GAC για απομάκρυνση οσμών-γεύσεων αλλά και αρωματικών υδρογονανθράκων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Για τις εφαρμογές αυτού του τύπου , διατίθεται ενεργός άνθρακας σε μορφή φίλτρου με πλαίσιο. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την αφαίρεση χαμηλών συγκεντρώσεων  προσμίξεων από μεγάλα ρεύματα αέρα, για παράδειγμα στα συστήματα κλιματισμού και τις συναφείς
εφαρμογές. Τα φίλτρα αυτά  παρέχονται σε διάφορα μεγέθη, με ή χωρίς πλαίσιο πολυουρεθάνης, καθώς και με διάφορες ποιότητες ενεργού άνθρακα. Πέραν του ότι είναι πολύ αξιόπιστα, έχουν και  πολλά πλεονεκτήματα. Λόγω του πλαισίου μπορούν  να εγκατασταθούν πολύ γρήγορα και να εφαρμόσουν αεροστεγώς. Προκαλούν μικρή πτώση πίεσης και δεν εκπέμπουν σκόνη

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ
Τα περισσότερα εργοστάσια κατασκευής, ιδίως στον τομέα των χημικών, πετροχημικών, επεξεργασίας τροφίμων και βιομηχανίες τυπογραφικών προϊόντων πρέπει να περιορίσουν τις αέριες εκπομπές επιβλαβών ή αρωματικών ενώσεων. Τόσο οι οργανικές όσο  και οι ανόργανες ‘’ακαθαρσίες’’ μπορούν να αφαιρεθούν με  ενεργό άνθρακα. Ομοίως, χρησιμοποιείται για καθαρισμό του εισαγόμενου αέρα  σε κτίρια όπου η χρήση ή το περιεχόμενο επιβάλλει ειδικές απαιτήσεις για την καθαρότητα του αέρα, όπως μουσεία
και γκαλερί τέχνης, νοσοκομεία, ή αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Σήμερα, το βιοαέριο χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση τουρμπίνων. Ρύποι, όπως
υδρόθειο και πυριτικά άλατα μπορεί να βλάψουν τους κινητήρες, αλλά εύκολα
αφαιρούνται από τον ενεργό άνθρακα με αποτέλεσμα ο κινητήρας εσωτερικής καύσης να προστατεύεται από την διάβρωση και τις διακοπές λειτουργίας και έτσι επιμηκύνεται η διάρκεια ζωής του κινητήρα.

ΦΙΛΤΡΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ
Ακόμη και ο καπνός των τσιγάρων καθαρίζεται με ενεργό άνθρακα. Τα χαρακτηριστικά του άνθρακα είναι εξαιρετικά σημαντικά για αυτή την εφαρμογή  επειδή η ενεργός άνθρακας δεν έχει άμεση επίδραση στη γεύση ενός τσιγάρου. Η απορροφητικότητα του άνθρακα
επιτρέπει την απομάκρυνση των διαφόρων, κυρίως χαμηλού μοριακού βάρους, ενώσεων.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ

Διάφορες βιομηχανίες  χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες σε διαδικασίες που συνεπάγονται ενδεχόμενη εξάτμιση στον αέρα. Αυτοί οι ατμοί διαλύτη μπορούν να
ανακτηθούν μέσω  ενεργού άνθρακα. Ο άνθρακας απορροφά τους ατμούς μέχρι να   κορεστεί και ο διαλύτης  ανακτάται με ατμό υπό πίεση. Αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται συνεχώς.
Τα συστήματα ανάκτησης διαλύτη διαρκούν αρκετά χρόνια με προσθήκη ενεργού άνθρακα. Η απόσβεση του κόστους, στις περισσότερες περιπτώσεις , γίνεται σε ένα έως τρία έτη.

ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ