Βιομηχανίες χημικών

Η Γη Διατόμων βρίσκει εφαρμογή στην βιομηχανία παραγωγής φωσφορικού και θειικού οξέος.