Βιομηχανίες ζύθου

Η διήθηση με Γη Διατόμων εξακολουθεί να είναι η απλούστερη και πιο ευέλικτη διαδικασία που υπάρχει για το φιλτράρισμα της μπύρας.

Απλότητα διαδικασίας
Είναι μια αξιόπιστη διαδικασία που βασίζεται σε απλές αρχές της μηχανικής. Δεδομένου ότι τα διάτομα είναι φυσικά αδρανή, δεν υπάρχει πιθανότητα μόλυνσης από χημικές διεργασίες.

Ευελιξία διαδικασίας
Η διήθηση με γη διατόμων προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις σε μια ευρεία ποικιλία πιέσεων και φίλτρων κενού.

Σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας
Σε σχέση με άλλες τεχνολογίες, η διήθηση με Γη Διατόμων απαιτεί χαμηλότερη αρχική επένδυση κεφαλαίου, μειωμένο κόστος συντήρησης και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

Βελτιστοποίηση
Με την γη διατόμων υπάρχουν πολλές επιλογές είναι ιδιαίτερα, με αποτέλεσμα να έχουμε την δυνατότητα βελτιστοποίησης της διαδικασίας. Η διαδικασία φιλτραρίσματος μπορεί επίσης να είναι αυτοματοποιημένη σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα την αυτόματη απομάκρυνση  μόνο των στερεών που θέλουμε να αφαιρεθούν.

Αντίθετα με τις περισσότερες τεχνολογίες φιλτραρίσματος, η διήθηση με γη διατόμων δεν είναι απλώς μια μηχανική διεργασία. Έχει τη μοναδική ικανότητα να διατηρεί τα επιθυμητά συστατικά του ζύθου, παράλληλα με την απομάκρυνση ουσιών με ανεπιθύμητες ιδιότητες. Κατά συνέπεια, δεν επηρεάζεται το χρώμα, η γεύση ή οι πρωτεΐνες που διατηρούν τον αφρό, αλλά εξαλείφονται οι ουσίες που προκαλούν θολερότητα. Επίσης ως διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις του χειριστή.