Βιομηχανίες επεξεργασίας προϊόντων πετρελαίου

Τα προϊόντα φυσικού αερίου, πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων πρέπει να είναι καθαρά και υψηλής ποιότητας. Ρύποι, όπως ο υδράργυρος, οι χρωστικές, οι αρωματικές ενώσεις, οι θειούχες ενώσεις είναι ανεπιθύμητοι. Ο ενεργός άνθρακας αποτελεί ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων για την βιομηχανία φυσικού αερίου και πετρελαίου. Αυτό οφείλεται στην πολύ μεγάλη ικανότητα προσρόφησης για ένα ευρύ φάσμα μορίων. Χρησιμοποιείται επίσης ως καταλύτης ή φορέας καταλύτη.