Προσκληση Μετόχων

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΙΝΕΡΑΛ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε (κατεβάστε το PDF)