Εργοστάσια μαζικής εστίασης κ.α.

  • Γενικός καθαρισμός εργοστασίου με αφρισμό (μηχανημάτων, επιφανειών)
  • Κλειστά κυκλώματα CIP
  • Πλυντήρια σκευών, δοχείων κ.α.
  • Καθαρισμός και απολύμανση χειρωνακτικά
  • Προϊόντα ατομικής υγιεινής εργαζομένων