Βιομηχανίες – βιοτεχνίες γαλακτοκομικών προϊόντων (γάλα, γιαούρτι, τυρί, παγωτό κ.α.)

  • Γενικός καθαρισμός του εργοστασίου με αφρισμό (μηχανημάτων, επιφανειών)
  • Κλειστά κυκλώματα CIP (αλκαλικά προϊόντα, όξινα προϊόντα, μικροβιοκτόνα)
  • Καλούπια τυριών
  • Λίπανση ταινιών
  • Αμελκτικές μηχανές
  • Παγολεκάνες, γαλακτοδοχεία
  • Μαστοί αγελάδων
  • Προϊόντα ατομικής υγιεινής εργαζομένων

Πλήρης σειρά προϊόντων για τις ανάγκες των εργοστασίων  γάλακτος,  παγωτού, γιαούρτης.

Κατεβάστε την παρουσίαση για την γαλακτοβιομηχανία