Βιομηχανίες χρωματων

  • Συμβατό με νερό αλλά και διαλύτες
  • Εξαιρετικό ματ αποτέλεσμα
  • Μειωμένος  χρόνος στεγνώματος
  • Αντοχή στην φθορά
  • Χρώμα και διατήρηση απόχρωσης
  • Βελτιωμένη πρόσφυση – καλυπτικότητα
  • Αδιαφάνεια

Η Γη Διατόμων, ο Περλίτης αλλά και τα προϊόντα Optimat (αργιλοθυριτικές ενώσεις), χρησιμοποιούνται ευρέως στην βιομηχανία χρωμάτων. Η τρισδιάστατη δομή, η  χημική και η θερμική σταθερότητα, η λευκότητα και η σχετικά χαμηλή πυκνότητα κάνουν αυτά τα ορυκτά πολύτιμα πρόσθετα .