Βιομηχανίες οίνου

  • Πλυντήρια φιαλών
  • Καθαρισμός γεμιστικών μηχανών
  • Κλειστά κυκλώματα CIP
  • Λίπανση ταινιών μεταφοράς
  • Καθαρισμός δεξαμενών κρασιού
  • Γενικός καθαρισμός εργοστασίου με αφρισμό (μηχανημάτων, επιφανειών)
  • Προϊόντα ατομικής υγιεινής εργαζομένων