Βιομηχανίες ζύθου

  • Καθαρισμός – απολύμανση CIP δεξαμενών ζυθοβραστηρίου, ζύμωσης και αποθήκευσης (αλκαλικά προϊόντα, όξινα προϊόντα, μικροβιοκτόνα)
  • Πρόσθετα για πλυντήρια φιαλών
  • Λίπανση ταινιών μεταφοράς
  • Καθαρισμός γραμμών KEG
  • Πρόσθετα  παστεριωτήρων
  • Γενικός καθαρισμός εργοστασίου με αφρισμό (μηχανημάτων, επιφανειών)
  • Προϊόντα ατομικής υγιεινής εργαζομένων

Πλήρης σειρά προϊόντων για τις ανάγκες των εργοστασίων ζύθου σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Κατεβάστε την παρουσίαση για την ζυθοποιία