Βιομηχανίες επεξεργασίας κρέατος-αλλαντικών

  • Καθαρισμός – απολύμανση μηχανημάτων και σκευών
  • Γενικός καθαρισμός εργοστασίου με αφρισμό (μηχανημάτων, επιφανειών)
  • Προϊόντα ατομικής υγιεινής εργαζομένων