Βιομηχανίες αναψυκτικών

  • Κλειστά κυκλώματα CIP
  • Καθαρισμός- απολύμανση γεμιστικών μηχανών
  • Γενικός καθαρισμός εργοστασίου με αφρισμό (μηχανημάτων, επιφανειών)
  • Πρόσθετα παστεριωτήρων
  • Λίπανση ταινιών μεταφοράς
  • Προϊόντα ατομικής υγιεινής εργαζομένων