Νερό

ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

Το νερό είναι η βάση για τα περισσότερα ποτά. Οι βιομηχανίες χρησιμοποιούν πόσιμο νερό «της βρύσης» ή νερό πηγαδιού. Στο νερό προστίθεται απολυμαντικό όπως χλώριο, όζον ή χλωραμίνες. Στη συνέχεια το νερό περνάει από ενεργό άνθρακα (GAC) για απομάκρυνση της πλεονάζουσας ποσότητας απολυμαντικού (το πλεόνασμα χλωρίου  αφαιρείται με φιλτράρισμα με  ενεργό άνθρακα σε μορφή σκόνης), των προϊόντων αντίδρασής του (π.χ. τριχλωρομεθάνιο) και γενικά απομάκρυνση οργανικών ουσιών. Οι οργανικές ουσίες ποικίλουν από μικρού μεγέθους όπως φυτοφάρμακα, απορρυπαντικά, χλώριο, ευμεγέθη αδιάλυτα σωματίδια αλλά και όζον. Ο ενεργός άνθρακας είναι το «κλειδί» για να γίνει το νερό καθαρό και ασφαλές για πόση.