Λειτουργικά πρόσθετα (Fillers)

  1. Βιομηχανίες χρωματων
  2. Βιομηχανίες πλαστικών
  3. Βιομηχανίες ελαστικών
  4. Βιομηχανίες παρασκευής οδοντιατρικών υλικών
  5. Βιομηχανίες αγροχημικών
  6. Βιομηχανίες χάρτου