Επεξεργασία υγρών αποβλήτων

Ο ενεργός άνθρακας χρησιμοποιείται στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Η χρησιμοποίηση PAC ή GAC εξαρτάται από την εκάστοτε περίπτωση. Ο GAC αφαιρεί διαλυμένες μη βιοαποικοδομήσιμες οργανικές ενώσεις. Μεγάλο πλεονέκτημα της GAC μεθόδου είναι η δυνατότητα αναγέννησης του άνθρακα (συνήθως θερμική).