Επεξεργασία καυσαερίων

Μια σειρά από χημικές διεργασίες καθώς και ο τύπος  ενεργού άνθρακα  διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επεξεργασία καυσαερίων. Σε όλο τον κόσμο, σε εκατοντάδες μονάδες αποτέφρωσης  αποβλήτων, εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και σε όλα τα άλλα είδη εργοστασίων όπου υπάρχει καύση, ο ενεργός άνθρακας  βοηθά στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εκπομπών αερίων.