Βιομηχανίες ελαίων

Η Γη Διατόμων θεωρείται ευρέως ως η πιο αποτελεσματική τεχνολογία για δύσκολες διηθήσεις, όπως στην περίπτωση των ελαίων, όπου έχουμε υψηλή συγκέντρωση στερεών σε συνδυασμό με υψηλό ιξώδες και μεταβλητές πρώτες ύλες. Τα πλεονεκτήματα των βοηθητικών διήθησης είναι:
Ευελιξία
Εξαιρετική καθαρότητα
Υψηλή απόδοση
Προσαρμοστικότητα ανάλογα με το μέγεθος της βιομηχανίας
Χαμηλό κόστος τεχνολογίας διήθησης

Αφυδάτωση

Αποκήρωση. Ειδικά προϊόντα διατόμων έχουν σχεδιαστεί για αποκήρωση και αποκήρωση υπό ψύξη

Η Γη Διατόμων μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε ενιαία στρατηγική διήθησης στο σύνολο των εγκαταστάσεων, καθώς και σε πολλές πρώτες ύλες. Άλλες μέθοδοι διαχωρισμού (π.χ., συσκευές φυγοκέντρησης) έχουν περιορισμένη ευελιξία. Καθώς αλλάζουν οι πρώτες ύλες άλλες τεχνολογίες μπορεί να δίνουν μη ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τα βοηθητικά διήθησης επιτρέπουν την επίτευξη παρόμοιων αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από την πρώτη ύλη ή τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων.

Αποχρωματισμός
Αφαίρεση αποχρωστικής γης από το έλαιο με χρήση γης διατόμων και σε χαμηλές ταχύτητες ροής.