Ανάκτηση χρυσού

Μια ειδική θέση μεταξύ των χημικών εφαρμογών έχει η ανάκτηση χρυσού. Εδώ, προϊόντα GAC χρησιμοποιούνται ως μέσο συγκέντρωσης  του χρυσού. Μετά την επεξεργασία του μεταλλεύματος (περιέχονται 1-10g χρυσού ανά τόνο μεταλλεύματος), ο χρυσός διαλύεται σε κυάνιο.Το διάλυμα απορροφάται από τον ενεργό άνθρακα και ανακτάται με ειδικές μεθόδους.